Już jest do Państwa dyspozycji Integrator KSeF do Symfonii w wersji 2024 w wersji BETA TEST. Poniżej lista funkcjonalności które wprowadziliśmy w odsłonie wersji 2024.
W funkcjonalności pozostaje jak dotychczas importowanie plików JPK.

Uzgodnienia kontrahentów
Gruntowna zmiana uzgodnień kontrahentów z danymi w Symfonii FK. Dodano możliwość indywidualnego uzgadniania kontrahentów z danymi kartotek danych z KSeF oraz plików JPK. Użytkownik po wczytaniu dokumentów w dodatkowej kolumnie może uzgodnić kontrahenta indywidualnie wybierając z listy kartoteki kontrahentów z Symfonii FK. Uzgodnienie zostanie zapisane i będzie wykorzystywane w kolenych importach. Szczegółowy schemat mechanizmu uzgadniania kontrahentów z FK jest dostępny w dokumentacji technicznej.

Zmieniono gruntownie algorytm identyfikacji danych adresowych kontrahentów pobieranych z KSeF oraz plikach JPK

Rozszerzono obsługę komunikatów podczas wysyłania do Symfonii
Poszerzono listę komunikatów obiektów integracji systemu Symfonia Finanse i Ksiegowość oraz dodano komunikaty związane zbezpośrednio z konfiguracją programu Intuiti Integrator KSeF. Podczas wysyłania program kontroluje ustawienia typów dokumentów i rejestrów w wybranym roku obrachunkowym.

Dekretacja dokumentów
Zmieniono i porpawiono algorytm dekretacji dokumentów importowanych wg pozycji. Wprowadzono zmiany w księgowaniach równoległych polegających na rozbijaniu dekretu po stronie WN dla dokumentów sprzedaży wg pozycji księgowania podstawowego.

Limity importowanych dokumentów i zmiany formy licencjonowania
Zmiana licencjonowania. Usunięto limity importowanych dokumentów. Pakiety z limitem importowanych dokumentów nie będą miały ograniczeń. Licencjonowanie zostało podzielnoe na 4 obszary:

START30 – pełna wersja na okres 30 dni.
Zakres funkcjonalny: Integracja KSeF, integracja z fiakturownia.pl, import plików JPK FA, JPK VAT, JPK V7, JPK MAG, bez limitu dokumentów

STANDARD – subskrypcja na okres 12 miesięcy odawiana automatycznie.
Zakres funkcjonalny: Integracja KSeF, bez limitu dokumentów

STANDARD+ – subskrypcja na okres 12 miesiecy odnawiana automatyczne.
Zakres funkcjonalny: Integracja KSeF, integracja z fiakturownia.pl, import plików JPK FA, bez limitu dokumentów

PRO365 – subskrypcja na okres 12 miesiecy odnawiana automatyczne.
Zakres funkcjonalny: Integracja KSeF, integracja z fiakturownia.pl, import plików JPK FA, JPK VAT, JPK V7, JPK MAG,  bez limitu dokumentów

Wszystkie dotychczasowe subskrypcje będą przeniesione do nowego licencjonowania podnosząc limity dokumentów. Zmiana funkcjonalna nastąpi po dopiero po zakończeniu okresu subskrypcji i aktualizacji do do wersji 2024.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!